วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบวิชาการงาน

กระทู้นี้ตั้งใจนำข้อสอบ โอเน็ตของปี 2550 มาฝากค่ะ
เนื่องจาก ในปีการศึกษาถัดไป 2551 และปีต่อๆไป
การทดสอบระดับชาติ โอเน็ต เอเน็ต จะมีการทดสอบ
หมดทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพราะเป็นนโยบาย ให้บุคคลที่
จะเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา จำเป็นต้องมีความรู้ทั้ง
กระบวนวิชา ที่ทำให้เก่ง และทำให้ดี และทำให้
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
ในเนื้อหาวิชา และมีทักษะชีวิต ในการเอาตัวรอดอยู่ในสังคม
...
กระทุ้นี้ ตั้งใจนำมาฝากค่ะ ...นำมาฝากท่านผู้ปกครอง
และผู้สำหรับเตรียมตัว ในการเข้าอุดมศึกษา ว่าจะต้องเตรียม
ตัวอย่างไรบ้าง เท่าที่ติดตามดู ข้อสอบเป็นลักษณะเชิงวิเคราะห์
ลึกๆทั้งนั้นเลยค่ะ ..
....................................
ข้อสอบด้านล่างนี้ได้ตัดตอนมาเฉพาะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ซึ่งในตัวข้อสอบจริง ๆจะอยู่รวมกัน 3 วิชาคือ
สุขศึกษาพละศึกษา ศิลป การงานอาชีพและเทคโนโลยี
............................
......
มีรายละเอียดข้อสอบวิชาสุขศึกษา พละ ศิลป
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพิ่มเติมครบทุกข้อทึ่ลิงค์นี้
...
เนื้อหาข้อสอบ O -NET ปี 2550

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น